top of page

פרויקטים מרכזיים ליום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה

בכל יום זיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, מתנדבי אחים לסמל, מניחים פריט עידוד על קברי הנופלים אוהדי ושחקני הקבוצה שנפלו או נרצחו למען מדינת ישראל. בתמונות קברי הנופלים לאחר הנחת חולצות אוהד בנושא את שם הנופל בצירוף המספר 1 משלנו או צעיפים בשם של הנופלים

bottom of page