top of page
back

Purim Gift Packages

איתמר אלחרר נהרג בשנת 2022 בתאונת אימונים, לזכרו עורכים מתנדבי אחים לסמל אירוע אריזות משלוחי מנות בשיתוף עם מחלקת הנוער סל של מכבי באירוע בו נארזים אלפי משלוחי מנות המחולקים במחלקות ילדים בבתי חולים, לחיילי צה"ל ולאוכלוסיות מוחלשות

Gallery

bottom of page