top of page
back

כל הארץ חזית, כל העם צבא

בחודשי המלחמה הראשונים נתנו כתף במאמץ הלאומי סיפקנו מוצרים בהתאם לבקשות שהגיעו אלינו מאוהדי הקבוצה המשרתים ביחידות הסדיר והמילואים השונות.  המוצרים נתרמו לחמ"ל והועברו ליחידות המבצעיות כמו גם לאזרחים שפונו מבתיהם

Gallery

bottom of page