top of page

אודות העמותה

עמותת "אחים לסמל" הוקמה בשנת 2012 על ידי קבוצת אוהדי מכבי שהכירו ביציע והחליטו לפעול יחד למען קהילת אוהדי מכבי תל אביב והחברה הישראלית. 

הכל התחיל במאבק למען מחירים כרטיסים במחיר הוגן והמשיך עם איסוף מזון למשפחות מוחלשות עם עגלת סופר מחוץ לאצטדיון בלומפילד ומשם לארוחת חג לניצולי שואה ועוד מאות פרויקטים נוספים.

 

עם השנים, אחים לסמל הפכה לבית קהילתי לקהל אוהדי מכבי תל אביב מכל הענפים. העמותה מקדמת תרבות אהדה צהובה, דרך הגברת המעורבות החברתית של אוהדים בקהילת האוהדים עצמה ובחברה הישראלית בכלל והגנה על זכויות אוהדי מכבי.


כיום, חברי אחים לסמל פעילים במאות פרויקטים קבועים לאורך השנה, לצד פרויקטים מזדמנים וחדשים בהתאם לצרכי הקהילה. באחים לסמל פועלים אלפיי אוהדי מכבי שחברים בקהילת אחים לסמל ולוקחים חלק בפעילויות ההתנדבות השונות.

מטרות העמותה
בניית קהילת אוהדי מכבי וקידום תרבות אהדה חיובית

פיתוח קהילת אוהדי מכבי וקידום תרבות אהדה חיובית

הגנה על זכויות אוהדי מכבי תל אביב

הגנה על זכויות אוהדי מכבי תל אביב

הגברת הערבות ההדדית בין האוהדים

הגברת ערבות הדדית בין האוהדים

חיבור אוהדים לעשייה חיובית בחברה הישראלית

חיבור האוהדים לעשייה חיובית בחברה הישראלית

bottom of page