top of page

אירועי הנצחה ספונטניים מחוץ למגרשים

לאחר אירועי טרור קשים ובצורה ספונטנית, מקימים מתנדבי אחים לסמל, נקודת התייחדות עם ההרוגים מחוץ למגרשי הספורט, בנקודות אלו, מוזמנים אוהדים להדליק נר ורבים מנצלים זאת לתפילה לעילוי נשמת ההרוגים

bottom of page