top of page

הבובות של ירון

סמל ירון פיקהולץ נהרג בפעילות מבצעית בשנת 2001, לזכרו קיימה עמותת אחים לסמל, אירוע זריקת בובות למגרש, בגמר גביע האתגר האירופי בכדורעף, כל הבובות נתרמו לעמותת פיתחון לב והגיעו לילדים

bottom of page