top of page

העוגות של עמית

עמית בן יגאל נהרג בפעולה מבצעית בשנת 2020, לזכרו, בכל שנה בדיוק ביום הולדתו מתנדבי אחים לסמל מחלקים מאות עוגות ללוחמים, בבתי חולים ולאוכלוסיות מוחלשות ושקופות 

bottom of page