top of page

זיכרון בסלון - צבי מל

צבי מל שרד את השואה ובמשך שנים, התכנסו מתנדבי עמותת אחים לסמל ובכל ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ושמעו מפיו את סיפור גבורתו, במסגרת פעילות זיכרון בסלון. במסגרת הפעילות המשותפת, הוצאה גרסת אוהדים לספרו "סיפורי השתיקה" אותו ניתן להשיג גם בחנות העמותה.

bottom of page