top of page

קבוצות המורכבות ממתנדבי העמותה לוקחים חלק בטורנירים ספורטיביים שונים לזיכרון הנופלים

מתנדבי העמותה לוקחים חלק בטורנירים ספורטיביים, ממגוון ענפי הספורט, להנצחת הנופלים.

bottom of page