top of page

קבוצות המורכבות ממתנדבי העמותה לוקחים חלק בטורנירים ספורטיביים שונים לזיכרון הנופלים

לאחים לסמל קבוצות בענפי הספורט השונים, המשתתפות בטורנירים ספורטיביים להנצחה. 
bottom of page